Change font size: A A    -    Change language: NL | FR | EN | ES | DE | IT

PERSBERICHT

Deblokkering van Zerochol® en Zerotens®, voedingssupplementen

goed voor de cholesterolspiegel en goed voor de bloeddruk

Op verzoek van Innoceutics bvba heeft het Hof van Beroep te Gent, zetelend in kort geding, op 10 januari 2008 de blokkering van Zerochol® en Zerotens® opgeheven.

Deze blokkering werd eerder opgelegd door het DGG, het FAGG en het FAVV1. Als reden werd opgegeven dat beide producten als geneesmiddel dienden beschouwd te worden, hetgeen Innoceutics steeds ontkend heeft en nog steeds ontkent.

Hiermee gaat het Hof van Beroep in op de eis van Innoceutics om "de commercialisatie van de voedingssupplementen Zerochol en Zerotens in hun huidige vorm te gedogen en zich te onthouden van enige verdere blokkering en/of inbeslagname en/of obstructie van de productie, de marketing, de distributie, de verkoop en de export van de betrokken producten, zowel in binnen- als buitenland." (onderstreping door Innoceutics).

Zerochol® en Zerotens® zijn voedingssupplementen die door Innoceutics werden ontwikkeld met de steun van de Vlaamse overheid.

Zerochol® bevat een hoge dosis vrije plantensterolen die snel bijdragen tot een goede cholesterol. Elke Zerochol tablet bevat 800 mg plantensterolen onder hun vrije vorm. Dit komt overeen met de dagelijkse dosis aanbevolen door de Amerikaanse FDA om het risico op hart- en vaatziekten te doen verminderen2. Volgens Europese wetgeving is Zerochol uitsluitend bestemd voor mensen die hun cholesterol willen verlagen. De doeltreffendheid van plantensterolen is uitvoerig wetenschappelijk bewezen.

Zerotens® bevat bijzondere melkbestanddelen die zeer snel een goede bloeddruk ondersteunen. Zo werd een voedingsproduct met dezelfde bijzondere melkbestanddelen door het Japanse Ministerie van Volksgezondheid “FOSHU” verklaard als product voor een goede bloeddruk3. Dit is enkel mogelijk indien zowel de veiligheid als de werkzaamheid wetenschappelijk bewezen zijn.

Zerochol® en Zerotens® zijn vanaf heden verkrijgbaar in de Belgische apotheek. Beide in ongewijzigde samenstelling, presentatie en verpakking van 90 tabletten. Vanaf 30 april aanstaande zijn Zerochol® en Zerotens® eveneens verkrijgbaar in verpakking van 60 tabletten.

Dit bericht geldt als enige kennisgeving. Voor meer informatie, surf naar www.cholesterol.eu, rubriek “Zerochol” of “Zerotens”, titel “Nieuws”. Er zullen verder geen interviews of persbriefings worden gegeven.

1 DGG: het Directoraat-Generaal Geneesmiddelen;

FAGG: Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten;

FAVV: het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

2 FDA: Food and Drug Administration.

3 FOSHU: Food of Specified Health Use.
terug naar boven