Change font size: A A     -    Change language: NL | FR | EN | ES | DE | IT

Hoe werken plantensterolen

Cholesterol heeft een ingewikkelde cyclus in het menselijk lichaam.

Enerzijds wordt cholesterol vanuit de voeding opgenomen doorheen de darmwand. Anderzijds wordt cholesterol ook afgebroken in het lichaam en komt het in de darm terecht. Daarenboven gebeurt in de darm ook de opname van cholesterol uit de voeding.

Plantensterolen hebben een gelijkaardige chemische structuur als cholesterol. In de dunne darm komen plantensterolen met cholesterol (uit de voeding of uit de cholesterolcyclus) in competitie voor opname in het menselijk lichaam. Door de aanwezigheid van plantensterolen zullen noch cholesterol, noch de plantensterolen in het bloed opgenomen worden. Dit veroorzaakt een daling van de slechte cholesterol (LDL cholesterol).

Samengevat zorgen plantensterolen voor een verlaging van de LDL cholesterol en een verlaging van de totale cholesterol. De HDL cholesterol (de ‘goede cholesterol’) verandert niet.


terug naar boven